Romansekonserter Oslo er en ny konsertserie etablert av Lina Braaten hvor det kun står romanser på programmet. Serien har fått støtte til å gjennomføre tre konserter våren 2021 med sangere på topp internasjonalt nivå og Lina ved klaveret. Ambisjonen er å etablere serien i Oslo med jevnlige konserter  gjennom året, og disse første tre blir således en appetittvekker for Oslopublikummet.


Ballsalen på Frogner hovedgård er et perfekt sted for en "Liederabend", dens størrelse og historiske sus innbyr til intimitet mellom musikere og publikum. Konserter juni 2021


9.juni kl 19

Håvard Stensvold, baryton

(Franz Schubert Vinterreisen)


11.juni kl 19

Ingeborg Schübeler Gillebo, mezzosopran

(romanser av Benjamin Britten og Gustav Mahler)


22.juni kl 19

Lina Johnson, sopran

(romanser av Claude Debussy, Henri Duparc og Richard Strauss)